1 Leven in Oss rond 1800
2 Oss op stoom
3 Oss groeit
4 Werken in de fabriek
5 Sociale invloed

Colofon

Industrie in Oss

Welkom! Deze website is onderdeel van het lespakket 'Industrie in Oss'. Dit project is speciaal gemaakt voor leerlingen van de tweede klas havo en vwo in Oss.
Het lespakket bestaat behalve deze website uit een fotoboekje met een stadswandeling en een handleiding met informatie voor de docenten.
Op deze website kun je door verschillende hoofd- en deelvragen en diverse bronnen jouw kennis van de industrialisatie in Oss vergroten en testen.

Het maken van een hoofdvraag duurt ongeveer 1 lesuur. De hoofdvragen bestaan uit meerdere deelvragen. Overleg van tevoren met je docent hoeveel vragen je moet maken, of je dit alleen doet of in een groep en hoe je het antwoord op de hoofdvraag moet geven; bijvoorbeeld als een werkstuk, een PowerPoint-presentatie of een mondelinge presentatie. De afbeeldingen die je in deze vragen tegenkomt, heeft je docent ook digitaal voor je beschikbaar.

Belangrijk: er is geen inlogmogelijkheid op deze website, en de site 'onthoudt' ook niet waar je bent gebleven als je de site afsluit. Je moet dus je antwoord op de hoofdvraag opschrijven of in een ander bestand opslaan, bijvoorbeeld in Word of binnen een elektronische leeromgeving.

Veel plezier en succes met deze website!
Stadsarchief Oss